ŻYCIE I ZDROWIEUBZPIECZENIE ZDROWOTNE

   M.IN.: konsultacje lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania diagnostyczne, opieka przedporodowa, profilaktyka stomatologiczna, rehabilitacja. Dotyczy to klientów indywidualnych jak i grupowych.

Zalety ubezpieczeń:

  • Brak wyłączenia chorób uprzednio występujących
  • Korzystna składka w relacji do oferowanego zakresu
  • Swoboda wyboru placówki medycznej
  • Wysokie standardy usług
  • Ochrona w czasie podróży zagranicznych
  • Pomoc lekarska z pierwszeństwem (bez stania w kolejce i oczekiwania na wyznaczenie wizyty)


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

   SPOKÓJ NAJBLIŻSZYCH to ubezpieczenie, dzięki któremu zapewnisz bezpieczeństwo finansowe Twojej rodzinie i najbliższym - gdyby Ciebie zabrakło.

Zalety ubezpieczeń:

  • Zapewniamy Ci dożywotnie ubezpieczenie Twojego życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie.
  • Masz gwarancję, że wskazanym przez Ciebie osobom (Uposażonym) wypłacimy określoną kwotę, którą sam wybrałeś (suma ubezpieczenia).
  • Uposażeni otrzymają pieniądze z ubezpieczenia w bardzo krótkim czasie i bez kłopotliwego postępowania spadkowego.